Tőke István - Mosolygó Tisza mente

Nincs raktáron
Tőke István - Mosolygó Tisza mente
állapot
antikvár könyv, közepes állapotú
960 Ft
A vásárlás után járó pontok: 10 Ft
Részletek

Tőke Istvánt évtizedeken át foglalkoztatta az itt csak töredékesen bemutatott anekdotagyűjtemény közrebocsátásának a gondolata. Szerénysége, a nyomtatott szó iránti  tisztelete és talán túlzottnak is mondható aggályoskodása volt az egyik oka annak, hogy ez csak most, idő előtti távozása után került az olvasó asztalára. Pedig tudatában volt, hogy olyan anyaggal dolgozik, amely rendkívül érzékeny a gyorsan múló idő korróziójára, s menthetetlenül süllyed el a tegnapi emberrel együtt. Olyan anyaggal, amely önmagát túlmutatva egy alig letűnt korszak hétköznapjainak, a félmúlt szemlélet-, gondolat- és érzésvilágának semmi mással fel nem idézhető ízeit és árnyalatait képes felvillantani, megéreztetni a maradékkal. Nem ok nélkül idézi a Hídban közzétett anekdotáihoz írt előszavában Illés Endre szavait: "...ez a mikroműfaj sokszor jobban átvilágít egy-egy embert, egy-egy helyzetet, egy-egy kort, mint a hosszú lélekbúvárságok. Kulissza nélkül tudja a lényeget felidézni." Gyűjtőnk azonban attól tartott, hogy - miként mondogatta - ezek az összeszedett "érdemtelen" esetek nagyon is nyersek, formátlanok, érdesek, s hogy legalábbis kívánatosnak látszik némi pallérozásuk és "megigazításuk". Érlelni, tovább rostálni, válogatni szerette volna őket azért is, hogy csak az "autentikus", hitelesen valló, korhoz, helyhez és személyhez szorosan kapcsolódó anekdoták maradjanak meg a kötetben. Szembesíteni akarta már ilyen jellegű összeállításokkal rokonítás, illetve egybevetés és szelektálás szándékával, s azért is, hogy áttekinthetőbb, rendszerezettebb, típusok szerint is jól elkülöníthető csoportokba sorolja őket. Amit itt eredményként említettünk: a szöveggondozó alaposság, a halottaknak, az élő beszédben előadottaknak az írásbeliség kívánalmaihoz való alkalmazása, szöveggé-merevítése sok hasonló vállalkozást siklatott már félre. A közbeszéd vagy az eleven népi közlés közelítése az írott, betűbe öntött szóhoz, amannak bármiféle megszűrése emennek a "javára" gyakori hibaforrás. Azzal a veszéllyel jár, hogy a stiláris beavatkozás, a történet kikerekítése, az érdes felületek lecsiszolása éppen attól fosztja meg az anekdotát, ami az életeleme: naivitásától, természetességétől, hamvasságától. A "megmunkálás" ugyanis még nem teszi irodalommá, de már eltávolította önmagától, kiemelte természetes életteréből. Nagy megnyugvással mondhatjuk, hogy gyűjtőnk igen szerencsésen kerülte el ezeket a buktatókat. S hogy elkerülhette őket, az személyi adottságaiból következett, egyéniségének sajátosságaival magyarázható. Még ha alkalmasint segítségére volt is mesélőinek, az ő hozzájárulása oly szervesen épült bele a vele közöltekbe, hogy az soha nem hagy nyomot, oda nem illő vonást, idegen színfoltot. Származása, életvitele, a népnyelv korán magába szívott levegője, a népi környezetben sok évtizeden át végzett munkája voltak azok az elsőrangúan fontos elemek, amelyek szinte rendeltetésszerűen jelölték ki számára az utat és a módot vállalt feladatához, ahhoz, hogy közvetítő szerepében is hű maradhasson alanyai szemlélet- és gondolkodásformájához, nyelvi eszközeihez. "Beköszöntőjében" csak alig mond valamit saját életkörülményeiről, azokról a családi és társadalmi meghatározókról, amelyek ezeknek az anekdotáknak a világához kötötték szoros kötelékeikkel. Szóljunk hát néhány szót erről a sajnos már befejezett, önmagába már visszakanyarodott életkörnek egy fontos szakaszáról, azzal a szándékkal, hogy rávilágítsunk az ember és anyaga kölcsönösségére, egymásra hatására.

Adatok
szerző
Tőke István
cím
Mosolygó Tisza mente
alcím
Zentai, Zenta környéki élcek, népi anekdoták
kiadó
Forum Könyvkiadó
kiadási év
1983
oldalszám
295
kötés
vászon kötés védőborítóval
megjegyzés
kopottas borító
kiegészítő információk
Fekete-fehér illusztrációkat tartalmaz.
Cikkszám
688298
Vélemények
Legyen Ön az első, aki véleményt ír!
Tartalom

Előszó

5

Beköszöntő

11

Emlékezzünk régiekről

19

Hídavatás

21

Ez is megteszi

21

Sose lesz vége

22

A vízzel ő is úgy volna...

23

Leleplezés

23

Dallos György

24

Kopasz Kálmán

26

Döme László

27

Márton Mátyás

30

Dúlosi Jenő

33

Mezei nábobok

37

Nagygazdák és cselédjeik

41

A toprongyos Krőzus

43

Megdolgozott érte

44

Hétfői ébresztő

44

Ő nem teheti

45

A' bizony messze van...

45

Mi is hát a szegénység?

46

Annyit le a kerék, amennyit föl

46

Ki hogyan nézi?

47

Megadta, mint nagygazda a tartozást

47

Úri stiklik

48

Kinek lehet muzsikálni?

49

Drága pampuska

49

A titok

50

Képviselő a hálaadáson

51

Kiskanászok, béresek, részes munkások

53

A kiskanász meg a gazdaasszonya

55

Mi kell még a szegénységhez?

55

Kutyából is lehet szalonna

56

Részesfurfang

58

A megnevelt gazda

59

Kurta szolgálat

60

Öreg részes emlékezik

61

Dóczi bácsi részesei

62

A csutkáról és annak több irányú felhasználásáról

63

A béres meg a tizenharmadik malac

65

Mikor lesz itt más világ?

65

Sírva vigadás

66

Elállították

67

Régi marokverőkről

68

Kisföldű szegény emberek

71

Mire van még a szegénynek szüksége?

73

Kitanították...

73

Adósság

74

Mi lesz a babból?

75

Pedagógiai meggyőzés - kézi erővel

76

Megböcsülte

77

Mi a baja?

78

Kocsi ló nélkül - gatya ember nélkül

78

Kinek világít a lámpa?

79

Előnyszabály

79

Ő odamegy

80

Mitől javulhat meg az ember látása?

81

Hogyan lehet lopni?

81

Disznóvágás

83

Hajnali pörkölés

85

Kiadós disznóvágás

85

Az egyszeri böllér

87

Kitől lehet lopni?

88

Föladta neki

89

Marci bácsi mint böllér

89

Bolhás históriák

91

Bolhairás

93

Bolhából teknős

93

Koldusok

97

Nehéz-e a koldulás?

99

Mári néni, a koldusfeleség

100

Egykori juhászokról

101

A juhász meg a kutyája

103

Juhász a tanításon

104

Juhász-vendéglátás

104

Pásztorfurfang

106

Juhász a bíró előtt

106

A juhász meg az őrmester

107

A tanítás napos oldalán

109

Dr. Teleki István

111

Gyakorlati fizika

112

Nincs benne a menetrendben

112

Még sokra viheti

113

Oka van annak

113

Minden kezdet nehéz

114

Tudja, hogyan kell mondani

114

Más az elmélet, más a gyakorlat

115

Miből van a pantalló?

116

Csak párosával!

116

Tánciskola a Fehér Hajóban

117

Ki hát a jobb pedagógus?

117

Milyenek is a zentai professzorok?

118

Megfelelt a vizsgán

119

Apja fia

119

Vizsgázók és vizsgáztatók

121

Az ipari és kereskedelmi élet anekdotáiból

123

Leleményes inasok

125

Ha az rossz volna

126

Tartozás

126

Megnyugtatta

127

Hová tegyék a harangozót?

128

Ahogy nézzük

129

Hazavitte

130

Előrelátó mester

131

A kisinas meg a cipőkrém

131

Kivette belőle

132

Ő ne tudna

133

A gépészmester fölvilágosít

134

Disznóvágás a papucsoséknál

135

Ki mit foghat

137

Lukács bácsi hazaérkezik

137

Parancs

138

Arra nem alkalmas a Tisza vize

139

Köszöntő beszéd

139

Óvatosság

140

Miért tökéletlen a világ?

141

Mózer mester meg a mákos tészta

141

Annyi azért csak köllene

143

Sorstársak

144

Üzenetváltás

144

Mi a szokás?

145

Tanács

146

Üzleti fogás

147

Kincsásás

148

A tornyosi gazdáné esernyője

150

Amikor használt a villanyégőnek a smirgli

151

Kitűnő cikk

152

Doktorok

153

Rontásról való orvosság

155

Miből és az orvos?

156

Doktor Deutsch Mihályról

156

Orvosválasztás

157

Ki legyen a gyerek apja?

157

Már hogyne értené!

157

Hazatalált

158

Ügyvédek

161

Mennyit ér a váltó?

164

Ügyvédi furfang

163

Megbizonyosodott

164

Oda ment, ahová küldték

165

Fajtiszta zongorakísérő

166

Papok

167

Nehéz hivatás

169

Ilyen helyre ilyen köll

169

Az eltéved birka

170

Kántorválasztás

170

Mi is hát a "szabál"?

171

Kinek rühös a birkája?

172

Más dolga ügy sincs neki

173

Jól megfelelt

174

Prédikáció

174

Hátha segít

175

Lehűtötték

176

Hiteles bormérték

176

Fináncok, csempészek

179

Hogyne szaladt volna

181

Ingyen napszám

182

Lóvá tett fináncok

183

Az erényes dohánykufa

184

Vidám közigazgatás

187

Bíró uram meg a kötelesek

189

Tiszteletteljes fellebbezés

190

Egyoldalú tájékoztatás

190

Miért nincs szükség világításra?

191

Kincses bácsi helyreigazít

192

Bosszú

193

Szíves vendéglátás

194

Hova kellet volna vezetni a gyereket?

194

Helyesbítés

195

Milyen öregasszony az olyan?

196

Katonaélet

197

Bakavirtus

199

Jóska közvitéz

200

Nem esik messze az alma a fájától

201

Szabadság

201

Lányok, asszonyok

203

Az éppen megfelelne

205

Miért maradt el a házasság?

205

Vigyázz, kakas!

206

Nincsen az olyan messze...

206

Antal bácsi lánynézőben

207

Meggondolta

208

Adni kell ám a világra!

208

A szerencsétlenség megeshet az ágyon is...

209

Nehéz vendéglátás

210

Haszonnal járt a házasság

211

Ki menjen a kiskútra...

211

Könnyű a koldusnak...

212

Családalapítás

213

Melyik maradjon meg?

214

Szoktatás

214

A házasság próbája

215

Rákapott a jóra...

216

Látogatás

217

A váratlan vendég

218

Penitencia

219

Búcsújárás

220

Leckét vesz az asszony

220

Meggondolta...

222

Hol van a tűz?

223

Mije volt János bácsinak?

224

Nem kell azt cifrázni!

224

Gondja volt rá az égnek...

225

A temető humora

227

Ki a halott?

229

Testámentum

229

Panna néni meghal

230

Egy kis negyedóra alatt...

231

Ki hal meg?

231

Halottról vagy jót...

233

Megvigasztalta

233

Gyászol a vejkó

234

Vejkó temetésén

235

Szomorú halál, de megvigasztaltál!

236

Díszes temetés

237

Rászedések, beugrasztások

239

Sírig tartó csízma

241

Gyurka bácsi viselt dolgai

242

Rászedés

245

Túzokfogás

246

Miért lett B. bácsi "iskolakerülő"?

246

Melyik okozna nagyobb meglepetést?

247

Köszön-e Szent János?

248

Tényleg annyi!

249

Történet a Deresről

250

Vadászok, halászok, madarászok

251

Nyúlvacsora

253

Vadászígéret

354

Kevés a nyúl

254

Vadászlecke

255

Dehogy verte ő az asszonyt!...

255

Galambász epizódok

256

Branko bácsi kisgalambjai

256

Borban az igazság

259

Hatásos elsősegélynyújtás

261

Borászati szakvizsga

261

Elvonókúra

262

Áthozta a vámon...

263

Jó ember lehetett...

264

Hol esik jobban a berúgás

265

Sportanekdoták

267

Futballisták

269

Pajzán történetek

271

Persze, hogy tudták...

273

Úgy nem is olyan nehéz...

274

Az előrelátó menyecske

274

Ki hogyan süti a tököt?

275

Jól megfizetné...

276

Franci néni megfelelt

276

Az elővigyázatos végrehajtó

277

A láncos falióra

278

Kifizették

279

Mire jó a szivar?

279

Szómagyarázat

283