Dr. Don Felix Sardá Y Salvany - A liberalizmus bűn

Nincs raktáron
Dr. Don Felix Sardá Y Salvany - A liberalizmus bűn
állapot
antikvár könyv, jó állapotú
ISBN
963929862X
1 900 Ft
A vásárlás után járó pontok: 19 Ft
Részletek

"...a liberalizmus, ha tanait tekintjük, merő tévedés, ha a gyakorlati téren nézzük, merő törvényszegés, s így mind a két esetben bűn, mégpedig neménél fogva igen súlyos, halálos bűn.
...A telivér liberálist legott meg lehet ismerni, mert gonoszságát sem nem tagadja, sem nem takargatja. Nyílt ellensége a pápának, a papoknak s minden igaz hívőnek; csak szent legyen valami, ez már elég arra, hogy engesztelhetetlen gyűlöletével nekiessék. A hírlapok közt a legdühösebbeket szereti, szavazatát a legistentelenebb jelöltekre adja, gyászos rendszerének legvégső következményeit is elfogadja. Dicsőségének tartja, hogy semmiféle vallást nem vall és semmiféle vallási gyakorlatban nem vesz részt, ...közönségesen valamely titkos, például szabadkőműves társulathoz tartozik, s többnyire szentségek s minden egyházi vigasz nélkül múlik ki e világból.
A mérsékelt liberális általában éppen olyan gonosz, mint az előbbi; csakhogy rendkívül vigyáz, hogy ezt valahogy el ne árulja. Finom modor és társadalmi illendőség, ez az ő mindene; ha ez megvan, a többivel vajmi keveset törődik.
...A liberalizmusnak szele által megcsapott katolikust arról lehet megismerni, hogy ámbár ő maga minden tekintetben becsületes, sőt igazán és őszintén vallásos ember is, mégis amit csak mond, ír vagy kezei közé vesz, mindazon a liberalizmus szagát lehet megérezni.
Ha a telivér és mérsékelt liberálist tetteiről lehet megismerni, a liberalizmus szele által megcsapott embert gyöngéd érzelmei árulják el leginkább.
...Ha a mondottakat röviden összefoglalni s a liberális alakok jellemzését egy-egy szóval kifejezni akarnánk, azt mondhatnánk, hogy a telivér liberális ordítva, a mérsékelt szónokolva, a meglehelt sóhajtozva és nyögdécselve fejezi ki liberalizmusát."

Adatok
szerző
Dr. Felix Sardá Y Salvany
cím
A liberalizmus bűn
kiadó
Gede Testvérek
kiadási év
2005
oldalszám
212
kötés
puha kötés
Cikkszám
800647
Vélemények
Legyen Ön az első, aki véleményt ír!
Tartalom
Előszó 5
Tisztelendő Sacchori atyának az Index szent Kongregációja titkárának jelen könyvre vonatkozó levele Barcelona nagyméltóságú püspökéhez 7
Bevezetés 9
Létezik-e napjainkban valami, amit liberalizmusnak neveznek? 15
Mi a liberalizmus? 17
Bűn-e a liberalizmus, és minő bűn? 19
A liberalizmus bűnének különös súlyosságáról 21
A liberalizmus faji egységében lehetséges és tényleg létező fokairól 24
Az úgynevezett katolikus liberalizmusról vagy liberális katolicizmusról 27
Miben áll valószínűleg a liberális katolicizmusnak lényege, vagyis benső oka? 29
Árnyék és félárnyék, vagyis a liberális-katolikus szektának külső létoka 32
Egy más fontos megkülönböztetésről, vagyis a gyakorlati és elméleti liberalizmusról 35
Kárhoztatta-e az Egyház forma szerint a liberalizmust s annak minden árnyalatát és alakját? 37
A liberalizmusnak legünnepélyesebb kárhoztatása a Syllabus által 41
Van valami, ami liberalizmusnak látszik, de nem az - s van, ami nem annak látszik, és mégis az 43
Jegyzetek és magyarázatok az előző fejezetben előadott tanhoz 47
Szabad-e a jó katolikusnak a liberalizmust ma jó értelemben vennie, és szabad-e dicsekednie azzal, hogy liberális? 50
Nagyon egyszerű megjegyzés, amely a kérdést teljes és igaz megvilágításba fogja helyezni 55
Lehet-e a liberalizmus tévtanában ma jóhiszeműséget feltételezni? 58
A különféle módokról, ahogyan a katolikus, ha ő maga nem is liberális, mégis a liberalizmus bűnrészesévé lehet? 62
Ama jelekről, amelyekből meg lehet tudni, hogy valamely könyv, lap, vagy személy meg van mételyezve vagy csak egy kissé meglehelve a liberalizmus által 67
A keresztény okosság fő szabályai, amelyeket a liberálisokkal való érintkezésben minden katolikusnak szem előtt kell tartania 71
Mennyire szükséges a liberális olvasmányoktól óvakodni? 75
A józan katolikus kérlelhetetlenség, ellentétben a liberális hamis szeretettel 80
A szeretetről, amennyiben a vitatkozási modorban nyilvánul, s vajon igazuk van-e erre nézve a liberálisoknak a keresztény hitvédőkkel szemben? 83
Illik-e a tévedés üldözése közben az azt hirdető és terjesztő személyt is üldözni és megalázni? 89
Válasz egy első tekintetre komolynak látszó ellenvetésre 91
A mondottaknak megerősítése a "Civiltá Cattolica"-nak egy igen lelkiismeretesen megírt cikke által 95
"Civiltá Cattolica" szép és lesújtó cikkének folytatása 99
Az annyira ide vágó cikkének vége 105
Vannak-e, vagy akadhatnak-e az Egyházban papok, akik a liberalizmus undok ragálya által meg vannak mételyezve? 111
Mit kell tartanunk a pápának kapcsolatairól a liberális kormányokkal és személyekkel? 118
A lejtőkről, amelyeken a katolikusok a liberalizmusba lecsúszni szoktak 122
A liberalizmus fennmaradásának állandó okai a mai társadalomban 125
A leghathatósabb és legalkalmasabb óvszerek a liberalizmus által megmételyezett nemzetek számára 127
Feltűnő jel, amely szerint a valóban katolikus szellemű dolgokat a liberális szelleműektől megkülönböztethetjük 129
Melyek a jó és melyek a rossz hírlapok? S mit kell tartani a jóról, ami a rossz hírlapokban található, és mit a rosszról, ami a jókban előfordul? 134
Ajánlatos-e néha, hogy a katolikusok és liberálisok egy közös célra egyesüljenek, és minő föltételek mellett? 137
Folytatás 140
Szükséges-e minden egyes adott esetben az Egyházhoz s a főpásztorokhoz fordulnunk, hogy megtudjuk, vajon ez és ez a könyv, vagy ez és ez a személy mint liberális elvetendő- és megtámadandó-e? 143
Mit tartsunk a "laicizmus" nevű félelmetes szektáról, amely, mint némelyek mondják, oly nagy pusztítást visz végbe Spanyolországban? 148
Mi célszerűbb: a katolikus tanokat elméletileg - in abstracto -, vagy pedig gyakorlatilag az azokat személyesítő szövetkezet vagy párt által védelmezni a liberalizmus ellen? 154
Van-e abban túlzás, ha mi csakis azon pártot tekintjük valódi katolikus pártnak, amely minden törekvésében antiliberális? 157
A "Revista popular" sokak által félre- vagy rosszul értett jelszavának rövid és világos magyarázata 160
Igen gyakorlati és figyelemre méltó észrevétel a látszólag különböző jellegre nézve, amelyet a liberalizmus a különböző országokban s ugyanazon ország különböző történeti időszakaiban feltüntet 164
A liberalizmus által alkalmazott "tézis" és "hipotézis" kérdéséről 169
Végszó 174
XIII. Leó Pápa Ő Szentségének apostoli körlevele az emberi szabadságról 177
Tartalom 209