Dr. Don Felix Sardá Y Salvany - A liberalizmus bűn

Raktáron
Raktárkészlet:
1 db
Dr. Don Felix Sardá Y Salvany - A liberalizmus bűn
1 900 Ft
A vásárlás után járó pontok: 38 Ft
Részletek

"...a liberalizmus, ha tanait tekintjük, merő tévedés, ha a gyakorlati téren nézzük, merő törvényszegés, s így mind a két esetben bűn, mégpedig neménél fogva igen súlyos, halálos bűn.
...A telivér liberálist legott meg lehet ismerni, mert gonoszságát sem nem tagadja, sem nem takargatja. Nyílt ellensége a pápának, a papoknak s minden igaz hívőnek; csak szent legyen valami, ez már elég arra, hogy engesztelhetetlen gyűlöletével nekiessék. A hírlapok közt a legdühösebbeket szereti, szavazatát a legistentelenebb jelöltekre adja, gyászos rendszerének legvégső következményeit is elfogadja. Dicsőségének tartja, hogy semmiféle vallást nem vall és semmiféle vallási gyakorlatban nem vesz részt, ...közönségesen valamely titkos, például szabadkőműves társulathoz tartozik, s többnyire szentségek s minden egyházi vigasz nélkül múlik ki e világból.
A mérsékelt liberális általában éppen olyan gonosz, mint az előbbi; csakhogy rendkívül vigyáz, hogy ezt valahogy el ne árulja. Finom modor és társadalmi illendőség, ez az ő mindene; ha ez megvan, a többivel vajmi keveset törődik.
...A liberalizmusnak szele által megcsapott katolikust arról lehet megismerni, hogy ámbár ő maga minden tekintetben becsületes, sőt igazán és őszintén vallásos ember is, mégis amit csak mond, ír vagy kezei közé vesz, mindazon a liberalizmus szagát lehet megérezni.
Ha a telivér és mérsékelt liberálist tetteiről lehet megismerni, a liberalizmus szele által megcsapott embert gyöngéd érzelmei árulják el leginkább.
...Ha a mondottakat röviden összefoglalni s a liberális alakok jellemzését egy-egy szóval kifejezni akarnánk, azt mondhatnánk, hogy a telivér liberális ordítva, a mérsékelt szónokolva, a meglehelt sóhajtozva és nyögdécselve fejezi ki liberalizmusát."

Adatok
szerző
Dr. Felix Sardá Y Salvany
cím
A liberalizmus bűn
kiadó
Gede Testvérek
kiadási év
2005
állapot
antikvár könyv, jó állapotú
oldalszám
212
kötés
puha kötés
ISBN
963929862X
Cikkszám
800647
Vélemények

Legyen Ön az első, aki véleményt ír!

Tartalom
Előszó 5
Tisztelendő Sacchori atyának az Index szent Kongregációja titkárának jelen könyvre vonatkozó levele Barcelona nagyméltóságú püspökéhez 7
Bevezetés 9
Létezik-e napjainkban valami, amit liberalizmusnak neveznek? 15
Mi a liberalizmus? 17
Bűn-e a liberalizmus, és minő bűn? 19
A liberalizmus bűnének különös súlyosságáról 21
A liberalizmus faji egységében lehetséges és tényleg létező fokairól 24
Az úgynevezett katolikus liberalizmusról vagy liberális katolicizmusról 27
Miben áll valószínűleg a liberális katolicizmusnak lényege, vagyis benső oka? 29
Árnyék és félárnyék, vagyis a liberális-katolikus szektának külső létoka 32
Egy más fontos megkülönböztetésről, vagyis a gyakorlati és elméleti liberalizmusról 35
Kárhoztatta-e az Egyház forma szerint a liberalizmust s annak minden árnyalatát és alakját? 37
A liberalizmusnak legünnepélyesebb kárhoztatása a Syllabus által 41
Van valami, ami liberalizmusnak látszik, de nem az - s van, ami nem annak látszik, és mégis az 43
Jegyzetek és magyarázatok az előző fejezetben előadott tanhoz 47
Szabad-e a jó katolikusnak a liberalizmust ma jó értelemben vennie, és szabad-e dicsekednie azzal, hogy liberális? 50
Nagyon egyszerű megjegyzés, amely a kérdést teljes és igaz megvilágításba fogja helyezni 55
Lehet-e a liberalizmus tévtanában ma jóhiszeműséget feltételezni? 58
A különféle módokról, ahogyan a katolikus, ha ő maga nem is liberális, mégis a liberalizmus bűnrészesévé lehet? 62
Ama jelekről, amelyekből meg lehet tudni, hogy valamely könyv, lap, vagy személy meg van mételyezve vagy csak egy kissé meglehelve a liberalizmus által 67
A keresztény okosság fő szabályai, amelyeket a liberálisokkal való érintkezésben minden katolikusnak szem előtt kell tartania 71
Mennyire szükséges a liberális olvasmányoktól óvakodni? 75
A józan katolikus kérlelhetetlenség, ellentétben a liberális hamis szeretettel 80
A szeretetről, amennyiben a vitatkozási modorban nyilvánul, s vajon igazuk van-e erre nézve a liberálisoknak a keresztény hitvédőkkel szemben? 83
Illik-e a tévedés üldözése közben az azt hirdető és terjesztő személyt is üldözni és megalázni? 89
Válasz egy első tekintetre komolynak látszó ellenvetésre 91
A mondottaknak megerősítése a "Civiltá Cattolica"-nak egy igen lelkiismeretesen megírt cikke által 95
"Civiltá Cattolica" szép és lesújtó cikkének folytatása 99
Az annyira ide vágó cikkének vége 105
Vannak-e, vagy akadhatnak-e az Egyházban papok, akik a liberalizmus undok ragálya által meg vannak mételyezve? 111
Mit kell tartanunk a pápának kapcsolatairól a liberális kormányokkal és személyekkel? 118
A lejtőkről, amelyeken a katolikusok a liberalizmusba lecsúszni szoktak 122
A liberalizmus fennmaradásának állandó okai a mai társadalomban 125
A leghathatósabb és legalkalmasabb óvszerek a liberalizmus által megmételyezett nemzetek számára 127
Feltűnő jel, amely szerint a valóban katolikus szellemű dolgokat a liberális szelleműektől megkülönböztethetjük 129
Melyek a jó és melyek a rossz hírlapok? S mit kell tartani a jóról, ami a rossz hírlapokban található, és mit a rosszról, ami a jókban előfordul? 134
Ajánlatos-e néha, hogy a katolikusok és liberálisok egy közös célra egyesüljenek, és minő föltételek mellett? 137
Folytatás 140
Szükséges-e minden egyes adott esetben az Egyházhoz s a főpásztorokhoz fordulnunk, hogy megtudjuk, vajon ez és ez a könyv, vagy ez és ez a személy mint liberális elvetendő- és megtámadandó-e? 143
Mit tartsunk a "laicizmus" nevű félelmetes szektáról, amely, mint némelyek mondják, oly nagy pusztítást visz végbe Spanyolországban? 148
Mi célszerűbb: a katolikus tanokat elméletileg - in abstracto -, vagy pedig gyakorlatilag az azokat személyesítő szövetkezet vagy párt által védelmezni a liberalizmus ellen? 154
Van-e abban túlzás, ha mi csakis azon pártot tekintjük valódi katolikus pártnak, amely minden törekvésében antiliberális? 157
A "Revista popular" sokak által félre- vagy rosszul értett jelszavának rövid és világos magyarázata 160
Igen gyakorlati és figyelemre méltó észrevétel a látszólag különböző jellegre nézve, amelyet a liberalizmus a különböző országokban s ugyanazon ország különböző történeti időszakaiban feltüntet 164
A liberalizmus által alkalmazott "tézis" és "hipotézis" kérdéséről 169
Végszó 174
XIII. Leó Pápa Ő Szentségének apostoli körlevele az emberi szabadságról 177
Tartalom 209