Helmuth von Glasenapp - Az öt világvallás

Nincs raktáron
Helmuth von Glasenapp - Az öt világvallás
állapot
antikvár könyv, jó állapotú
ISBN
9632813464
1 400 Ft
A vásárlás után járó pontok: 14 Ft
Részletek
A kiváló valláskutató és indológus, Helmuth von Glasenapp nehéz és roppant bonyolult feladatot tűzött maga elé, amikor az öt legjelentősebb vallás - a bráhmanizmus,  buddhizmus, kínai univerzizmus, kereszténység és iszlám - ismertetésére vállalkozott. Mindegyiket mint önálló rendszert vizsgálja; először leírja jellemző vonásait, azután tér át történeti fejlődése ismertetésére, majd pedig tanai vizsgálatára. De nem elégszik meg ezzel, hanem összehasonlítja az öt vallást, kiemeli közös vonásaikat és különbségeiket, feltárja a kölcsönhatásokat a különböző vallások között, bemutatja egymással folytatott vitáikat, egymás ellen vívott harcaikat is, kidomborítja a különbségeket a közép- és kelet-ázsiai vallások, az "örök világtörvény vallásai" és az "isteni kinyilatkoztatás vallásai": a kereszténység és az iszlám között. Vizsgálódásainál mindig az egyes vallások legfontosabb irataira támaszkodik, leírása tárgyilagos, világos, érdekes és elgondolkoztató.
Adatok
szerző
Helmuth von Glasenapp
cím
Az öt világvallás
alcím
Bráhmanizmus, Buddhizmus, Kínai univerzalizmus, Kereszténység, Iszlám
kiadó
Gondolat Kiadó
kiadási év
1977
oldalszám
526
kötés
kemény kötés, védőborítóval
megjegyzés
kopottas borító
Cikkszám
902352
Vélemények
Legyen Ön az első, aki véleményt ír!
Tartalom

Előszó

5

Bevezetés

8

Az örök világtörvény vallásai

A bráhmanizmus vagy hinduizmus

13

A hinduizmus lényege

13

A bráhmanizmus és hinduizmus fogalma

13

A hinduizmus mint vallási-társadalmi rendszer

15

A történeti fejlődés

30

Az árják előtti korszak

31

A védikus korszak

33

A klasszikus korszak

38

Az iszlám uralom korszaka

49

A brit uralom kora

54

Az új India

57

A tan

58

A megismerés forrásai

58

A világkép

61

A legfőbb világprincípium

66

Lélekvándorlás és megváltás

68

Összefoglalás

70

A buddhizmus

75

A buddha

75

A buddha fogalma és lényege

75

A történelmi Buddha élete

78

Buddha tana

90

A buddhista vallás története

96

Buddha halálától időszámításunk kezdetéig

96

Időszámításunk kezdetétől kb. 500-ig

99

I. sz. 500-tól 1000-ig

102

1000-től 1500-ig

105

1500-tól a jelenkorig

108

A tan

110

Bevezető megjegyzések

110

A "kis szekér"

110

A szent iratok

110

A külső világ

112

A belső világ

114

Erkölcs és áhítat

118

A "nagy szekér"

122

A szent iratok

122

A mindenség egységes voltáról szóló tanítások

122

Az aktivista etika

126

A bódhiszattva és a buddhák

128

A kultusz

132

Összefoglalás

136

A kínai univerzizmus

141

A kínai világnézet alapeszméi

141

Ég, föld és ember összhangja

141

A legfőbb világelv

147

Az egyetemes összhang gyakorlati megvalósulása

152

A világ

155

Istenek és démonok

156

A holtak szelleme és tiszteletük

158

A kultusz

160

Történelmi áttekintés

164

A konfucianizmus

169

Konfuciusz élete és személyisége

169

Konfuciusz munkássága

175

Konfuciusz iskolája

183

A taoizmus

190

Lao-ce és a Tao tö king

190

Lao-ce iskolája

196

A népszerű taoizmus

200

A többi mester és tanítás

203

Szekták és titkos szövetségek

209

Összefoglalás

211

Indiai és kínai vallássosság

211

A történeti istenkinyilatkoztatás vallásai

Bevezetés

221

A nyugati valllások közös alapelvei

221

Általános jellemvonások

221

A történelmi előfeltételek

226

A zsidó vallás

226

Antikvitás és hellenizmus

235

Külső hatások

238

Eszmék cseréje az iszlám és a kereszténység között

239

A kereszténység

241

Jézus, a Krisztus

241

Krisztus mint messiás, az isten fia és világmegváltó

241

A történeti Jézus

248

Jézus tanítása

252

A keresztény vallás története

261

Elterjedése a római birodalomban

261

A nyugatrómai birodalom bukásától az egyházszakadásig

268

A virágkor

271

A reformációtól a jelenkorig

274

A tan

283

A hitforrások

283

A Szentírás

283

A hagyomány

288

Az isten és a világ

290

Az isten

290

A teremtés

291

A szellemvilág

294

A testek világa

297

Az emberi világ

297

Az üdvözülés módja

301

Az egyház és a szentségek

302

Ítélet és beteljesedés

313

A keresztény világtörténet Luther Márton Supputatio annorum rundija alapján

320

Áttekintés a nagy keresztény hitvallások tanításainak különbségeiről

324

Az egyházak és a szekták

336

Bevezető megjegyzések

336

A régi keleti egyházak

337

A monofiziták

337

A szírek

337

A koptok

338

Az abesszinek

338

Az örmények

339

A nesztoriánusok

340

A görög ortodox egyház és a vele kapcsolatos szekták

341

A görög ortodox egyház

341

A görög ortodox egyházzal kapcsolatos szekták

343

A római egyház és hajtásai

345

A római egyház

345

A katolikus szakadár egyházak

347

A protestáns egyházak és szekták

348

A régi reformmozgalmak maradványai

349

A valdensek

349

A cseh-morva testvérek

349

A mennoniták

349

A lutheránusok és a reformátusok

350

Az angolszász egyházak és szekták

351

Az anglikánok

351

A szekták

352

A dogma átalakításának élharcosai

355

Khiliasztikus és apostoli gyülekezetek

355

Új kinyilatkoztatások hirdetői

357

A mormonok

359

Szekták az Európán kívüli népeknél

362

Összefoglalás

364

Az iszlám

369

Az iszlám megállapítása

369

Az őstörténet

369

Mohamed élete

371

Mohamed tanai

378

Az iszlám története

384

632-től 1000-ig

384

1000-től 1500-ig

387

1500-tól a jelenkorig

388

A tan

391

A tan forrásai

391

A dogmatika

393

Az isten

394

A világ és az élőlények

395

A végső dolgok

398

A kötelességekről szóló tan

401

A misztika

404

A szekták

407

Összefoglalás

412

Az öt vallás. Ellentétük és azonosságuk

Az öt világvallás viszonya egymáshoz

417

Az öt világvallás térben és időben

417

Az öt világvallás a kölcsönös kritika fényében

422

A hinduizmus

424

A buddhizmus

428

Az univerzizmus

431

A kereszténység

435

Az iszlám

443

Összehasonlító táblázat az öt vallás tanairól és szokásairól

446

Összehasonlító időrendi táblázat

448

Utószó (Lukács József)

453

Rövidítések

478

Név- és tárgymutató

479