Orbán Balázs - A Székelyföld leírása I-II.

ÚJDONSÁG
Raktáron
Raktárkészlet:
1 db
Orbán Balázs - A Székelyföld leírása I-II.
állapot
antikvár könyv, jó állapotú
ISBN
9632077865
12 500 Ft
A vásárlás után járó pontok: 125 Ft
Részletek

Alig van ország, mely több természeti, történelmi és népéleti kincscsel birna, mint a kárpátok által körülölelt magyar haza, alig van ország, mely az észlelve vizsgálódónak több érdeket nyújtana, mint hazánk, s mégis alig van a civilizáció körvonalába foglalt, sőt még azon kívül eső terület is, mely oly kevéssé lenne ismerve és méltányolva, mint éppen hazánk. Pedig volt idő, midőn egész Európa rettegte hatalmunkat, de elvonult azon kor, midőn a föld népei nyugalmukból felzavartatva, útra keltek új haza és zsákmány felett tépelődni egymással, s ha ezen vad harcias korra hivatkoznunk lehet, ha a népvándorlás árjával Európára lerobogott fajunk e népzűrbe bejátszott működésében, a dicsőség és erőnek hatalmas kinyomata mellett, az ázsiai szilajságot is találjuk, azért nem kell pirulnunk, mert ilyen volt akkor minden nép, ilyen volt a kor jellege, s tábori lovaikon ülő, vad kegyetleneknek festett elődeink világrendítő harczainak meg volt azon erkölcsi eredménye, hogy e harcok egészen hullámzásba hozták az eltiprott népeket, mely néphullámzás, s Attila hatalmas fegyvere lerombolá Rómának a népek fejére nőtt zsarnoki hatalmát, elegyengeté a népcsoportosulások és szabad intézményű országok alakulhatásának utait. A szabadságvesztett Nyugotnak Kelet e hős fiai meghozák az újjászületés elemeit, megsemmisiték a múltat, elegyengeték a jövő utait, s Európa elvénült törzsébe új termő ágat oltának, mely csakhamar meghozá a szabadságnak üdvös gyümölcseit, mert Ázsia e kibocsájtott népraja kitombolván magát, el- és újból visszatérve e megkedvelt, e küzdteréül kijelölt hazába, miután a népek felbomlott egyensúlya a zsarnokság romjai felett helyre állt, ők is letelepültek s elfogadták a helyzetök igényelte keresztény vallást, nyugati szokásokat és műveltséget, s itt művelt világ, a polgárosodott társadalom véghatárainál, a szabad intézvényeknek hatalmas előőreiként álltak annyi vészes századokon át, és áldozták legnemesebb vérüket a fenyegetett szabadság és polgárosodás oltamára

Adatok
szerző
Orbán Balázs
cím
A Székelyföld leírása I-II.
kiadó
Helikon Könyvkiadó-Magyar Könyvkiadók és Könyvterjesztők Egyesülése
kiadási év
1982
oldalszám
1529
kötés
vászon kötés
megjegyzés
a védőtok kopottas, picit sérült
kiegészítő információk
Kísérőtanulmány-melléklettel. Fekete-fehér illusztrációkat tartalmaz. Eredeti védődobozban. E kiadás Orbán Balázs "A Székelyföld leirása történelmi, régészeti, természetrajzi s népismei szempontból" című, 1868 és 1873 között hat kötetben megjelent munkájának két kötetbe rendezett hasonmása.
Cikkszám
9632077865
Vélemények
Legyen Ön az első, aki véleményt ír!
Tartalom

 

I. kötet
Általános előismertetés a székelynép történelme- és jogviszonyairól 1
Előismertetés Udvarhelyszékhez 13
Udvarhelyszéknek statisztikai táblázata 15
Udvarhelyszék nyugati határszéle 18
Székely- vagy Szitás-Keresztur 21
Kereszturtól Nagy-Galambfalváig 27
Nagy-Galambfalva és környéke 28
Nagy-Galambfalvától Székely-Udvarhelyig 35
Székely-Udvarhely 41
Székely-Udvarhely 50
A Csonkavár 55
Budvár 60
Udvarhelytől Zetelakáig 63
Zetelakától Homoródig 68
A két Oláhfalu 72
A Hargita 75
Lővéte környéke 82
Az almási barlang szorosa 88
Oroszhegy 96
Oroszhegy környéke 104
A Fehér-Nyikó védke 105
Kadács- vagy Kadicsa vára 113
Tovább utazás a Nyikó völgyén 116
Gagy vize völgye 120
Gagy vize völgyének felső fele 122
Firtos vára 126
Korond és környéke 129
Tartod vára 131
Sóvidék. Parajd környéke 133
Egy séta rabsonné várához 136
Atyha 140
Küsmöd és Siklód környéke 141
Küsmöd vize völgye 144
A Partium 151
A Partium másik völgye 155
Udvarhelytől Homoród-Szent-Pálig 159
Homoród-Szent-Pál 165
Bágyi vár és környéke 172
Udvarhelyszék déli határfalui 177
Nagy-Homoród tere 182
Oklándtól Kőhalomig 187
Kőhalom (Reps) 191
Hévíz és környéke 195
Héviztől Alsó-Rákosig 200
Alsó-rákosi szoros 203
Bardoczszék 211
Baczon vize völgyei 216
Olasztelek és környéke 220
Bardoczszék felső része 223
Vargyas 227
A Rika 229
A Rika-tető 233
II. kötet
Csíkszék előismertetése 1
Udvarhelytől Csík-Somlyóig 8
Csík-Somlyó 12
Somlyó környéke 21
Csík-Szereda 23
Csík-Szereda környéke 26
Csík-Szereda távolibb környéke 31
Al-Csík 34
A Lok 37
Al-Csík 43
Al-Csík 46
Kászonszék 49
Kászonszék 51
Fel-Csík 57
Csík-Rákos és vidéke 65
Szépviz és környéke 72
Gyimesi szoros 76
Az Olt felvölgye 85
Szent-Domokos környéke 89
Balánbánya és környéke 92
Szent-Domokos sziklabérczei 96
Az Olt eredete 100
Szent-Domokostól Gyergyó-Szent-Miklósig 103
Kirándulás a Gyilkos tavához 109
Szent-Miklóstól Borszékig 112
Borszék 120
Borszék környéke 124
Tölgyesi szoros 127
Átrándulás Gyergyó-Topliczára 134
Kelemen havas 140
Gyergyó délnyugati szöglete 144
A Bethlehemesek 151
Csík a forradalom korszakában 156
Alfalutól Parajdig 158
III. kötet
Háromszék előismertetése 1
Miklósvárszék 9
Felső-Fehérvármegye egy foltocskája 23
Háromszék alvidéke 29
Sepsi-Szent-György 38
Szent-Györgytől Bodokig 48
Bodok és környéke 53
Bükszád környéke 59
Tusnádi szoros 61
Tusnádi fürdő 66
A csíki Bálványos vár 69
Szent Anna tava 72
Szent Anna tavától a Büdösig 75
A torjai Büdös 78
A bálványos és Forja vára 84
Torjától Ikafalváig 91
Ikafalvától Kézdi-Vásárhelyig 94
Kézdi-Vásárhely 101
Kézdi Szent-Lélek és környéke 108
Kézdi-Vásárhelytől az Ojtozig 117
Az ojtozi szoros 125
Nyujtódról Zaboláig 130
Zabola 136
Páva 147
Kovászna 149
Kovásznától Zágonig 156
Várhegy 161
A két Borosnyó és Egerpatak környéke 163
Réty 167
Szacsva környéke 172
Eresztevény és Maksa környéke 175
Háromszék közép falui és forradalmi szerepe 185
Rétytől Uzonig 195
Uzontól a kökösi hidig 200
IV. kötet
Marosszék előismertetése 1
Marosszék népességi táblázata 10
Szovátha környéke 13
Sóvárad és Kibéd környéke 20
Makkfalvától Erdő-Szent-Györgyig 24
Havad patakának völgye, Gyalakuta és Kelementelke környéke 31
A göcsi patak völgye 37
A Nyárád alvidéke 40
A Nyárád torkolatja 45
Az Al-Nyárád jobb partja 49
A Közép-Nyárád vidéke 54
Nyárád-Szent-László és vidéke 58
A Közép-Nyárád felső része 63
A Kis-Nyárád völgye 71
Selye és a Bekecs 79
A Nagy-Nyárád völgye 83
A Szentföld 88
Köszvényes-Remete környéke 93
Nyárádtól a Maroshoz 98
Maros-Vásárhely fekvése és keletkezése 106
Maros-Vásárhely krónikája alapulásától a jelen korszakig lehozva 111
A maros-vásárhelyi vár 118
Maros-Vásárhely 132
Maros-Vásárhely 141
A Postaréten elhantolt vértanuk emléke 153
Marosszék szerepe az 1848-9-ki forradalomban 162
A Poklos-patak völgye 175
Marosszéknek marostúli része 182
Marosszék Mezőségi része 192
Tovább utazás a Székely-Mezőségen 200
A Maros völgye Vásárhelyen alól 213
V. kötet
Aranyosszék előismertetése 1
A Maros völgyének Maros- és Aranyosszék közt eső része Sz.-Pálig 27
Kerelő-Szent-Pál és környéke 31
Radnóth 40
Kutyfalva, Bogáth környéke és az ozdi völgy 52
Maros-Ludas és Hadrév környéke 60
Székely-Kocsárd környéke 70
Harasztos, Nagylak és Székely-Földvár környéke 80
Felvincz 89
Maros-Ujvár 104
Aranyosszék délnyugati szöge 115
Keresztesmező és a bogáthi fensík 123
Gerend, Gerend-Keresztur és Aranyos-Lóna 128
Gyéres, Egerbegy és környéke 137
A Keresztesmező középtere és Aranyosszéknek az Aranyos északi parjára átrugó része 151
Aranyosszéknek a Keresztesmező felső részén fekvő falui 162
Aranyosszék havasalji része 174
A Székelykő 185
Várfalvától Toroczkóig 194
Toroczkó város története 199
Vasipar és földmivelés Toroczkón 208
Toroczkó nevelésügye és népélete 214
Toroczkói népviselet és népünnepek 220
Toroczkó-Szent-György 224
A toroczkó-szentgyörgyi vár 230
A Kőköze vagy Kőszorosa 237
Tartalomjegyzék 244
Tárgymutató 245
Toldalék 248
VI. kötet
Előismertetés 5
Kökösi hidtól bodoláig 44
Felső-Fehérvármegye egy foltocskája és Béldi Pál emléke 58
A bodzai vám vidéke 66
Bodza vidéke 73
Hétfalu 86
Hétfalu 104
Hétfalu 123
Hétfalu 134
Hétfalu 145
Hétfalu 154
Az Ó-sáncz szorosa és Garcsin völgye 177
A tömösi szoros 187
Brassó 203
Brassó 239
Brassó népessége, három nemzetcsoportja, ipara, kereskedelme 258
Brassó önkormányzata és beszervezete 281
Brassó iskolái, nevelésügye 292
Brassó belvárosa 306
Brassó külvárosai 327
A Czenk 348
A Keresztényhavas 354
A rosnyói völgy 360
Törcsvár és a törcsvári szoros 370
Zernyest, Királykő, a két Tohán, Volkány és Vidombak 389
Feketehalom és környéke 400
Ujfalu 411
Krizba és Apácza környéke 417
Höltövény és Földvár 428
Botfalva és Szentpéter 440