Bércziné Dr. Juhos Júlia - Marketing a XXI. században

Raktáron
Raktárkészlet:
1 db
Bércziné Dr. Juhos Júlia - Marketing a XXI. században
800 Ft
A vásárlás után járó pontok: 16 Ft
Részletek

E mű elkészítésével az volt a célunk, hogy olyan alapozó anyagot adjunk kézbe, amely egyúttal megfelel a kétszintű érettségi vizsga követelményeinek.
A könyv az emeltszintű érettségi vizsga követelményeit Helvetica Condensed betűvel és a bekezdés előtt piktogrammal külön jelöli, ezzel is segítve a felkészülést. E sokrétű cél érdekében a következő feladatokat hivatott teljesíteni:
- megismertet a marketing alapfogalmaival, felkelti az érdeklődést állandóan változó világunk, gazdasági, természeti és emberi környezetünk iránt, kialakítva a készséget a piacközpontú gondolkodásra,
- bemutatja a marketing cél- és eszközrendszerét, lehetőséget adva a kreatív továbbgondolkodásra, adott szituáció megoldására,
- felkelti az érdeklődést más, e témakörökkel bővebben foglalkozó szakkönyvek iránt, vágyat ébresztve ezek további tanulmányozására, megértésére, és módszereket ad a tanultak hatékony alkalmazására a mindennapi munka során.

Adatok
szerző
Bércziné Dr. Juhos Júlia
cím
Marketing a XXI. században
kiadó
Kereskedelmi és Idegenforgalmi Továbbképző Kft.
kiadási év
2006
állapot
antikvár könyv, jó állapotú
oldalszám
295
kötés
puha kötés
ISBN
963-637-224-1
Cikkszám
994462
Vélemények

Legyen Ön az első, aki véleményt ír!

Tartalom
Bevezető 7
Alapfogalmak 9
A marketing alapfogalmai 9
A marketing kialakulása, korszakai, jelentősége napjainkban 9
A marketing jelentősége hazánkban, jelene, jövője 10
Marketingdefiníciók 10
A marketing korszakai 11
A marketinghez kapcsolódó fogalmak, a marketinglszemlélet területei 15
A marketing és a piac, szükségessége, funkciói 16
Piaci definíciók 17
Piaci formák és piactípusok 19
Piaci mutatók 21
Összefoglalás 23
Ellenőrző kérdések 23
Feladatok 24
Javasolt irodalom 25
A piac szereplői, a marketing célcsoportjai, a piaci szegmentálás 27
A fogyasztók, a vásárlók és a szervezetek fogalma 27
A fogyasztói magatartás 28
A fogyasztói magatartást befolyásoló főbb tényezőcsoportok 29
A szükségletkielégítés, a fogyasztási (vásárlási) döntés folyamata 35
A fogyasztói magatartással kapcsolatos elméletek, közelítések 38
A fogyasztói, vásárlói típusok 41
A szervezeti vásárlók 46
A szervezeti beszerzési helyzetek és a beszerzési folyamat 47
A szervezeti piacok jellemzői 48
A piac szegmentálása 48
A szegmentáció lényege, követelményei 49
A piaci szegmentáció folyamata, módszerei 50
A fogyasztói piac szegmentációjának jellegzetessége 51
A szervezeti piac szegmentálásának jellegzetességei 52
Célcsoportképzés és pozicionálás 53
Összefoglalás 53
Ellenőrző kérdések 54
Feladatok 55
Javasolt irodalom 55
A piac megismerésének módszerei, az információk felhasználása a marketingdöntésekben (a piac- és a marketingkutatás) 57
A marketing információs rendszer (MIR) 57
A marketing- és piackutatás 58
A piackutatás főbb módszerei 60
A piackutatás munkafolyamata 63
A kutatási terv előkészítése, felépítése 63
A szekunder információk, vizsgálatok 64
A szekunder információk feldolgozásának módszerei 65
A kutatás alanyai, a mintakiválasztás módszerei, technikái 67
A primer információk 68
Az adatok ellenőrzése, előkészítése a feldolgozásra 94
Feldolgozás, elemzés, közlés módszerei (prognózis), a piackutató jelentés 95
Összefoglalás 96
Ellenőrző kérdések 96
Feladatok 97
Javasolt irodalom 98
A marketing szemléletmód kialakításának folyamata, technikái 99
A marketingmenedzsment, marketingkoncepció, a marketingtervezés és a marketingstratégia összefüggései 99
A vállalkozási és marketingstratégiák főbb típusai 105
A stratégiai tervezés módszerei 107
A marketingmix fő elemei 112
Összefoglalás 114
Ellenőrző kérdések 115
Feladatok 116
Javasolt irodalom 116
A termék- és szolgáltatáspolitika. A marketingtevékenység megvalósítása (Marketingelemek I.) 117
A termék fogalma, főbb jellemzői, tipikus termékkategóriák 117
A termék életének korszakai (termékéletciklus, termékéletgörbe) 119
Vásárlói típusok a termékéletgörbe szakaszaiban 121
A gyártmányfejlesztés, a termékfejlesztés folyamata, új termékkategóriák 122
A termékhez kapcsolódó szolgáltatások, garanciák, szervizelés (avagy a termék életének és utóéletének gondozása), a vevőszolgálat, a csomagolás, a márka és a védjegy 124
A szolgáltatás mint különleges termék főbb jellemzői 125
A szolgáltatás és a termék lényegének összehasonlítása 126
A szolgáltatások sajátos természete - 7 P (A szolgáltatások marketingsajátosságai) 127
A szolgáltatás folyamata 132
Összefoglalás 133
Ellenőrző kérdések 133
Feladatok 134
Javasolt irodalom 135
Az árak, az árpolitika, az árstratégia és az ártaktika. A marketingtevékenység megvalósítása (Marketingelemek II.) 137
Az ár fogalma, az árakat alakító alapvető tényezők 137
Az árstratégia lényege, fajtái, árstratégiák a termékéletgörbe különböző szakaszaiban 139
Árképzési elvek, árformák 142
Az árképzés folyamata 143
Összefoglalás 145
Ellenőrző kérdések 145
Feladatok 146
Javasolt irodalom 148
A csatorna- és értékesítési politika. A marketingtevékenység megvalósítása (Marketingelemek III.) 149
A csatorna fogalma, szereplői, a csatorna fajtái, megoldásai 149
Az értékesítési út hossza, szélessége, törvényszerűségei 150
Az értékesítési csatorna szereplői, értékesítési formák, megoldások 152
Az értékesítési csatorna szereplői marketingtevékenységének összehangolása 155
Összefoglalás 157
Ellenőrző kérdések 158
Feladatok 158
Javasolt irodalom 159
A kommunikációs politika. A marketingtevékenység megvalósítása (Marketingelemek IV.) 161
A piacbefolyásolás, a kommunikáció és a marketingkommunikáció fogalma, a kommunikáció megoldási eszközei, formái 161
A reklám 164
A reklámeszköz, a reklámanyag és a reklámhordozó fogalma 166
Vizuális reklámeszközök 167
Köztéri és zárttéri reklámeszközök 173
Auditív reklámeszközök 176
Az audiovizuális reklámeszközök 179
Egyéb reklámeszközök 183
A reklám tervezése 186
A Public Relations tevékenység 192
A vásárlásösztönzés (SP - Sales Promotion) lényege, formái (eladásösztönzés) 194
A személyes eladás 196
A marketingkommunikáció eredménye: az imázs és az arculat (CI - Corporate Identity) 197
Összefoglalás 200
Ellenőrző kérdések 200
Feladatok 201
Javasolt irodalom 202
Függelék 205
A lakosság jövedelem szerinti rétegződése Magyarországon 205
A Health Cruises Inc. (Egészség Hajóutak) 211
Komplex esettanulmány 225
Módszertani útmutató 243
1997. évi LVIII. törvény a gazdasági reklámtevékenységről 247
Magyar Reklámetikai Kódex 263
Marketingkifejezések gyűjteménye 271
Könyvtárak ismertetése, címei 289
Felhasznált és ajánlott irodalom 293
Az Európai Unióval kapcsolatos általános információk, tájékozódási irányok, elérhetőségek, tudnivalók 298